• Cho thuê xưởng may mặc 1.500m2 ở Long Hồ, Vĩnh Long, 65 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng may mặc 1.500m2 ở Long Hồ, Vĩnh Long, 65 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng may mặc 1.500m2 ở Long Hồ, Vĩnh Long, 65 triệu/tháng