• Cho thuê xưởng sx thực phẩm 3.700m2 ở Long Hồ, Vĩnh Long, 60.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng sx thực phẩm 3.700m2 ở Long Hồ, Vĩnh Long, 60.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng sx thực phẩm 3.700m2 ở Long Hồ, Vĩnh Long, 60.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng sx thực phẩm 3.700m2 ở Long Hồ, Vĩnh Long, 60.000đ/m2