KCN Bà Rịa Vũng Tàu

Số lượng KCN 40


KCN Bình Dương

Số lượng KCN 39


KCN Bình Phước

Số lượng KCN 0


KCN Đồng Nai

Số lượng KCN 30


KCN Long An

Số lượng KCN 71


KCN Tiền Giang

Số lượng KCN 14


KCN TP. Hồ Chí Minh

Số lượng KCN 38
Translate »