• Cho thuê xưởng và văn phòng 12.878m2 ở Bình Chánh, HCM, 720 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng và văn phòng 12.878m2 ở Bình Chánh, HCM, 720 triệu/tháng