• Cho thuê xưởng cơ khí 3.000m2 ở Phong Phú, Bình Chánh, HCM, 75tr/tháng
  • Cho thuê xưởng cơ khí 3.000m2 ở Phong Phú, Bình Chánh, HCM, 75tr/tháng
  • Cho thuê xưởng cơ khí 3.000m2 ở Phong Phú, Bình Chánh, HCM, 75tr/tháng