• Bán/cho thuê xưởng KV 17.658m2 ở KCN Tân Mỹ Chánh, Tiền Giang, 120 tỷ
  • Bán/cho thuê xưởng KV 17.658m2 ở KCN Tân Mỹ Chánh, Tiền Giang, 120 tỷ
  • Bán/cho thuê xưởng KV 17.658m2 ở KCN Tân Mỹ Chánh, Tiền Giang, 120 tỷ
  • Bán/cho thuê xưởng KV 17.658m2 ở KCN Tân Mỹ Chánh, Tiền Giang, 120 tỷ