• Cho thuê nhà xưởng 1.020m2 trong KCN Mỹ Tho, Tiền Giang
  • Cho thuê nhà xưởng 1.020m2 trong KCN Mỹ Tho, Tiền Giang
  • Cho thuê nhà xưởng 1.020m2 trong KCN Mỹ Tho, Tiền Giang
  • Cho thuê nhà xưởng 1.020m2 trong KCN Mỹ Tho, Tiền Giang