• Cho thuê nhà xưởng 2.200m2 ở Mỹ Tho, Tiền Giang, 75 triệu/tháng
  • Cho thuê nhà xưởng 2.200m2 ở Mỹ Tho, Tiền Giang, 75 triệu/tháng
  • Cho thuê nhà xưởng 2.200m2 ở Mỹ Tho, Tiền Giang, 75 triệu/tháng
  • Cho thuê nhà xưởng 2.200m2 ở Mỹ Tho, Tiền Giang, 75 triệu/tháng