• Cho thuê nhà kho 2.000m2 ở Phước Thạnh, Mỹ Tho, Tiền Giang, 40.000đ/m2
  • Cho thuê nhà kho 2.000m2 ở Phước Thạnh, Mỹ Tho, Tiền Giang, 40.000đ/m2
  • Cho thuê nhà kho 2.000m2 ở Phước Thạnh, Mỹ Tho, Tiền Giang, 40.000đ/m2