• Cho thuê xưởng mới xây 3.735m2 trong KCN Thành Thành Công, Tây Ninh
  • Cho thuê xưởng mới xây 3.735m2 trong KCN Thành Thành Công, Tây Ninh