• Bán 41.800m2 đất trống trong KCN Minh Hưng 3, Chơn Thành, Bình Phước
  • Bán 41.800m2 đất trống trong KCN Minh Hưng 3, Chơn Thành, Bình Phước
  • Bán 41.800m2 đất trống trong KCN Minh Hưng 3, Chơn Thành, Bình Phước