• Bán đất trống 28.863m2 ở KCN Minh Hưng Hàn Quốc Bình Phước, 80 USD/m2
  • Bán đất trống 28.863m2 ở KCN Minh Hưng Hàn Quốc Bình Phước, 80 USD/m2