• Bán đất trống 36.000m2 ở KCN Đồng Xoài, Bình Phước, 70 USD/m2
  • Bán đất trống 36.000m2 ở KCN Đồng Xoài, Bình Phước, 70 USD/m2
  • Bán đất trống 36.000m2 ở KCN Đồng Xoài, Bình Phước, 70 USD/m2
  • Bán đất trống 36.000m2 ở KCN Đồng Xoài, Bình Phước, 70 USD/m2