• Bán đất xây xưởng 74.800m2 ở KCN Đồng Xoài 2, Bình Phước, 65 USD/m2
  • Bán đất xây xưởng 74.800m2 ở KCN Đồng Xoài 2, Bình Phước, 65 USD/m2
  • Bán đất xây xưởng 74.800m2 ở KCN Đồng Xoài 2, Bình Phước, 65 USD/m2