• Bán lô đất trống 11.491m2 ở KCN Chơn Thành 1, Bình Phước, 80 USD/m2
  • Bán lô đất trống 11.491m2 ở KCN Chơn Thành 1, Bình Phước, 80 USD/m2
  • Bán lô đất trống 11.491m2 ở KCN Chơn Thành 1, Bình Phước, 80 USD/m2