• Bán đất trống 590.000m2 trong CCN Tân Phú, Bình Phước, 90 - 95USD/m2