• Bán đất xây xưởng 480.000m2 trong KCN Việt Kiều, Bình Phước, 59 USD/m2
  • Bán đất xây xưởng 480.000m2 trong KCN Việt Kiều, Bình Phước, 59 USD/m2
  • Bán đất xây xưởng 480.000m2 trong KCN Việt Kiều, Bình Phước, 59 USD/m2
  • Bán đất xây xưởng 480.000m2 trong KCN Việt Kiều, Bình Phước, 59 USD/m2