• Bán 10.000m2 đất xây xưởng trong KCN Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
  • Bán 10.000m2 đất xây xưởng trong KCN Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
  • Bán 10.000m2 đất xây xưởng trong KCN Chơn Thành, tỉnh Bình Phước