• Cho thuê mặt bằng đất trống 3.200m2 ở Long Bình Tân, Biên Hòa,15.000/m2
  • Cho thuê mặt bằng đất trống 3.200m2 ở Long Bình Tân, Biên Hòa,15.000/m2
  • Cho thuê mặt bằng đất trống 3.200m2 ở Long Bình Tân, Biên Hòa,15.000/m2
  • Cho thuê mặt bằng đất trống 3.200m2 ở Long Bình Tân, Biên Hòa,15.000/m2