• Cho thuê đất trống 8.000m2 ở Phước Tân, Biên Hòa, ĐN, giá 9.000đ/m2
  • Cho thuê đất trống 8.000m2 ở Phước Tân, Biên Hòa, ĐN, giá 9.000đ/m2
  • Cho thuê đất trống 8.000m2 ở Phước Tân, Biên Hòa, ĐN, giá 9.000đ/m2
  • Cho thuê đất trống 8.000m2 ở Phước Tân, Biên Hòa, ĐN, giá 9.000đ/m2