• Cho thuê đất xây xưởng 15.000m2 trong KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
  • Cho thuê đất xây xưởng 15.000m2 trong KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
  • Cho thuê đất xây xưởng 15.000m2 trong KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai