• Cho thuê bãi xe 1.400m2 ở Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai, 18 triệu/tháng
  • Cho thuê bãi xe 1.400m2 ở Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai, 18 triệu/tháng
  • Cho thuê bãi xe 1.400m2 ở Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai, 18 triệu/tháng
  • Cho thuê bãi xe 1.400m2 ở Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai, 18 triệu/tháng