• Cho thuê đất xây xưởng 10.000m2 ở KCN Dệt May Nhơn Trạch, 2.1 USD/m2
  • Cho thuê đất xây xưởng 10.000m2 ở KCN Dệt May Nhơn Trạch, 2.1 USD/m2