• Cho thuê đất xây xưởng 29.000m2 gần KCN Đại Đăng, TDM, Bình Dương
  • Cho thuê đất xây xưởng 29.000m2 gần KCN Đại Đăng, TDM, Bình Dương
  • Cho thuê đất xây xưởng 29.000m2 gần KCN Đại Đăng, TDM, Bình DươngCho thuê đất xây xưởng 29.000m2 gần KCN Đại Đăng, TDM, Bình Dương