• Cho thuê đất 40.000m2 ở Tân Phước Khánh, Tân Uyên, BD, 15.000đ/m2
  • Cho thuê đất 40.000m2 ở Tân Phước Khánh, Tân Uyên, BD, 15.000đ/m2
  • Cho thuê đất 40.000m2 ở Tân Phước Khánh, Tân Uyên, BD, 15.000đ/m2