• Cho thuê đất 24.000m2 ở đường Mỹ Phước Tân Vạn, Bình Chuẩn, Thuận An
  • Cho thuê đất 24.000m2 ở đường Mỹ Phước Tân Vạn, Bình Chuẩn, Thuận An
  • Cho thuê đất 24.000m2 ở đường Mỹ Phước Tân Vạn, Bình Chuẩn, Thuận An