• Cho thuê đất làm bãi xe 5.000m2 ở KCN Tân Đông Hiệp A, BD, 18.000đ/m2
  • Cho thuê đất làm bãi xe 5.000m2 ở KCN Tân Đông Hiệp A, BD, 18.000đ/m2