• Cho thuê bãi đậu xe 4.000m2 ở Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương, 28tr/tháng
  • Cho thuê bãi đậu xe 4.000m2 ở Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương, 28tr/tháng
  • Cho thuê bãi đậu xe 4.000m2 ở Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương, 28tr/tháng
  • Cho thuê bãi đậu xe 4.000m2 ở Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương, 28tr/tháng