• Cho thuê đất 8.000m2 ở xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương, giá 7.000đ/m2
  • Cho thuê đất 8.000m2 ở xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương, giá 7.000đ/m2
  • Cho thuê đất 8.000m2 ở xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương, giá 7.000đ/m2
  • Cho thuê đất 8.000m2 ở xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương, giá 7.000đ/m2