• Bán/cho thuê đất trống 37.304m2 ở KCN Thới Hòa, Bến Cát, bán 178USD/m2
  • Bán/cho thuê đất trống 37.304m2 ở KCN Thới Hòa, Bến Cát, bán 178USD/m2
  • Bán/cho thuê đất trống 37.304m2 ở KCN Thới Hòa, Bến Cát, bán 178USD/m2
  • Bán/cho thuê đất trống 37.304m2 ở KCN Thới Hòa, Bến Cát, bán 178USD/m2