• Bán đất trống trong cụm công nghiệp Tân An huyện Vĩnh Cửu, 20.000m2
  • Bán đất trống trong cụm công nghiệp Tân An huyện Vĩnh Cửu, 20.000m2
  • Bán đất trống trong cụm công nghiệp Tân An huyện Vĩnh Cửu, 20.000m2