• Bán đất trống trong cụm công nghiệp Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu, rộng 3.726m2
  • Bán đất trống trong cụm công nghiệp Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu, rộng 3.726m2