• Bán 3 lô đất trống trong KCN Bàu Xéo huyện Trảng Bom diện tích đa dạng
  • Bán 3 lô đất trống trong KCN Bàu Xéo huyện Trảng Bom diện tích đa dạng
  • Bán 3 lô đất trống trong KCN Bàu Xéo huyện Trảng Bom diện tích đa dạng
  • Bán 3 lô đất trống trong KCN Bàu Xéo huyện Trảng Bom diện tích đa dạng