• Bán đất trống 10.000m2 ở cụm công nghiệp Phú Thạnh, Nhơn Trạch, 62 tỷ
  • Bán đất trống 10.000m2 ở cụm công nghiệp Phú Thạnh, Nhơn Trạch, 62 tỷ
  • Bán đất trống 10.000m2 ở cụm công nghiệp Phú Thạnh, Nhơn Trạch, 62 tỷ