• Cho thuê đất làm kho, bãi 5.000m2 ở Hiệp Phước, Nhà Bè, HCM, 60tr/tháng
  • Cho thuê đất làm kho, bãi 5.000m2 ở Hiệp Phước, Nhà Bè, HCM, 60tr/tháng
  • Cho thuê đất làm kho, bãi 5.000m2 ở Hiệp Phước, Nhà Bè, HCM, 60tr/tháng
  • Cho thuê đất làm kho, bãi 5.000m2 ở Hiệp Phước, Nhà Bè, HCM, 60tr/tháng