• Cho thuê đất làm bãi đậu xe 8.000m2 ở Nhà Bè, HCM, 80 triệu/tháng
  • Cho thuê đất làm bãi đậu xe 8.000m2 ở Nhà Bè, HCM, 80 triệu/tháng
  • Cho thuê đất làm bãi đậu xe 8.000m2 ở Nhà Bè, HCM, 80 triệu/tháng
  • Cho thuê đất làm bãi đậu xe 8.000m2 ở Nhà Bè, HCM, 80 triệu/tháng