• Cho thuê bãi xe có nhà kho 20.000m2 ở Bình Chánh, HCM, 10.000đ/m2
  • Cho thuê bãi xe có nhà kho 20.000m2 ở Bình Chánh, HCM, 10.000đ/m2
  • Cho thuê bãi xe có nhà kho 20.000m2 ở Bình Chánh, HCM, 10.000đ/m2
  • Cho thuê bãi xe có nhà kho 20.000m2 ở Bình Chánh, HCM, 10.000đ/m2