• Bán xưởng sx bao bì KV 6.990m2 ở KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, HCM, 55 tỷ
  • Bán xưởng sx bao bì KV 6.990m2 ở KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, HCM, 55 tỷ
  • Bán xưởng sx bao bì KV 6.990m2 ở KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, HCM, 55 tỷ
  • Bán xưởng sx bao bì KV 6.990m2 ở KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, HCM, 55 tỷ