• Bán/cho thuê xưởng KV 12.300m2 trong KCN Tây Bắc Củ Chi, HCM
  • Bán/cho thuê xưởng KV 12.300m2 trong KCN Tây Bắc Củ Chi, HCM
  • Bán/cho thuê xưởng KV 12.300m2 trong KCN Tây Bắc Củ Chi, HCM
  • Bán/cho thuê xưởng KV 12.300m2 trong KCN Tây Bắc Củ Chi, HCM