• Bán/cho thuê xưởng cơ khí 5.953m2 ở KCN Hiệp Phước, HCM, Nhà Bè, 36 tỷ
  • Bán/cho thuê xưởng cơ khí 5.953m2 ở KCN Hiệp Phước, HCM, Nhà Bè, 36 tỷ
  • Bán/cho thuê xưởng cơ khí 5.953m2 ở KCN Hiệp Phước, HCM, Nhà Bè, 36 tỷ
  • Bán/cho thuê xưởng cơ khí 5.953m2 ở KCN Hiệp Phước, HCM, Nhà Bè, 36 tỷ