• Bán xưởng sản xuất hạt điều 1.900m2 ở An Nhơn Tây, Củ Chi, HCM, 14.5 tỷ
  • Bán xưởng sản xuất hạt điều 1.900m2 ở An Nhơn Tây, Củ Chi, HCM, 14.5 tỷ
  • Bán xưởng sản xuất hạt điều 1.900m2 ở An Nhơn Tây, Củ Chi, HCM, 14.5 tỷ