• Bán đất xây xưởng 6.765m2 ở xã Tân An, Vĩnh Cửu, giá 3.3 triệu/m2
  • Bán đất xây xưởng 6.765m2 ở xã Tân An, Vĩnh Cửu, giá 3.3 triệu/m2
  • Bán đất xây xưởng 6.765m2 ở xã Tân An, Vĩnh Cửu, giá 3.3 triệu/m2
  • Bán đất xây xưởng 6.765m2 ở xã Tân An, Vĩnh Cửu, giá 3.3 triệu/m2