• Bán đất và xưởng KV 69.720m2 ở Phước Bình, Long Thành, Đồng Nai, 270 tỷ
  • Bán đất và xưởng KV 69.720m2 ở Phước Bình, Long Thành, Đồng Nai, 270 tỷ
  • Bán đất và xưởng KV 69.720m2 ở Phước Bình, Long Thành, Đồng Nai, 270 tỷ
  • Bán đất và xưởng KV 69.720m2 ở Phước Bình, Long Thành, Đồng Nai, 270 tỷ