• Bán đất và xưởng khuôn viên 4.360m2 ở Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, ĐN, 7.5 tỷ
  • Bán đất và xưởng khuôn viên 4.360m2 ở Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, ĐN, 7.5 tỷ
  • Bán đất và xưởng khuôn viên 4.360m2 ở Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, ĐN, 7.5 tỷ