• Chuyển nhượng dự án dệt may vải bông 52.826m2 ở Bến Cầu, Tây Ninh
  • Chuyển nhượng dự án dệt may vải bông 52.826m2 ở Bến Cầu, Tây Ninh
  • Chuyển nhượng dự án dệt may vải bông 52.826m2 ở Bến Cầu, Tây Ninh