• Bán đất quy hoạch SKC 20.000m2 ở Đất Cuốc, Tân Uyên, BD, 2.1 triệu/m2
  • Bán đất quy hoạch SKC 20.000m2 ở Đất Cuốc, Tân Uyên, BD, 2.1 triệu/m2
  • Bán đất quy hoạch SKC 20.000m2 ở Đất Cuốc, Tân Uyên, BD, 2.1 triệu/m2