• Cho thuê đất 70.000m2 trong KCN Hòa Bình, Thủ Thừa, Long An
  • Cho thuê đất 70.000m2 trong KCN Hòa Bình, Thủ Thừa, Long An
  • Cho thuê đất 70.000m2 trong KCN Hòa Bình, Thủ Thừa, Long An