• Cho thuê đất 14.000m2 ở KCN Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An, 200USD/m2
  • Cho thuê đất 14.000m2 ở KCN Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An, 200USD/m2
  • Cho thuê đất 14.000m2 ở KCN Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An, 200USD/m2