• Bán xưởng sản xuất 2.000m2 ở Mỹ Xuân, Bà Rịa Vũng Tàu, 25 tỷ
  • Bán xưởng sản xuất 2.000m2 ở Mỹ Xuân, Bà Rịa Vũng Tàu, 25 tỷ