• Bán xưởng cơ khí KV 9.000m2 ở KCN Đông Xuyên, Bà Rịa Vũng Tàu, 42 tỷ
  • Bán xưởng cơ khí KV 9.000m2 ở KCN Đông Xuyên, Bà Rịa Vũng Tàu, 42 tỷ
  • Bán xưởng cơ khí KV 9.000m2 ở KCN Đông Xuyên, Bà Rịa Vũng Tàu, 42 tỷ